اجرای گلخانه های کلید تحویل (EPC)

گلخانه کلید تحویل مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می گذارند، به گونه ای که بعد از تکمیل گلخانه کلید تحویل ، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از گلخانه را آغاز نماید.

در این روش، کارفرما یا مشاورین او، فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت. کلید در دست، حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است.
نیازی نیست که مشخص شود آیا یک نقیصه به دلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است. به عنوان یک قانون کلی، مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد، بعهده پیمانکار خواهد بود.

شرکت اشتاد یک شرکت در صنعت کشاورزی است که متخصص در طراحی، ساخت و نصب پروژهای مدرن گلخانه ای می باشد و ما برای مشتریان خود راه حل های خاص و متناسب ارائه می دهیم.

ما خدمات مونتاژ و نصب پروژه های گلخانه ای را با یک تیم کامل از ناظران و سرپرستان نصب ارائه می دهیم تا پروژه مشتریان ما به فنی ترین شکل در هر نقطه از کشور انجام گردد.

ما آماده ارائه خدمات زیر هستیم:

مدیریت پروژه
اجرای پروژه
پشتیبانی در طول مونتاژ
آموزش در مونتاژ و دمونتاژ

اجراء و راه اندازی گلخانه با استفاده از نقشه‌های طراحی، کار را برای مهندسین اجرا آسان نموده است و شرکت گلخانه سازان اشتاد در پروژه‌های مرتفع با بکارگیری از تکنولوژی روز بدون نیاز به داربست، نصب را اجرا می‌نماید.

ما مشتریان خود را برای تحقق به بیشترین تولید و بازده حداکثری در گلخانه حمایت خواهیم کرد.

فهرست