گلخانه قوسی

  1. خانه
  2. نمونه کارها

شیراز 8500 متر

ساخت گلخانه گل روز محل پروژه: شیراز نوع سازه: قوسی مساحت زیرکشت: 8500 مترمربع ارتفاع نهایی: 6 متر تا راس عرض دهانه: 8 متر نوع محصول: تولید گل روز پوشش:…

تهران ورامین 10000 متر

ساخت گلخانه آلسترومریا محل پروژه: ورامین نوع سازه: قوسی مساحت زیرکشت: ۱۰۰۰۰ مترمربع ارتفاع نهایی: ۷.۰۰ متر تا راس عرض دهانه: 8 متر نوع محصول: تولید گل آلسترومریا پوشش: پلاستیک…

تهران پاکدشت 3000 متر

ساخت گلخانه صیفی جات محل پروژه: پاکدشت نوع سازه: قوسی مساحت زیرکشت: ۳۰۰۰ مترمربع ارتفاع نهایی: ۶.۰۰ متر عرض دهانه: ۸ متر نوع محصول: تولید گیاهان زینتی پوشش: پلاستیک یو…

تهران پاکدشت 5000 متر

گلخانه کشت صیفی جات محل پروژه: شهرستان پاکدشت شهرک گلخانه ای گلفام نوع سازه: قوسی مساحت: ۵۰۰۰ مترمربع ارتفاع نهایی: ۶.۰۰ متر عرض دهانه: ۸ متر نوع محصول: تولید گیاهان…

تهران پاکدشت 4000 متر

گلخانه تولید گل آنتوریوم محل پروژه: شهرستان پاکدشت نوع سازه: قوسی سطح زیرکشت: ۴۰۰۰ متر مربع ارتفاع نهایی: ۶.۵۰ متر عرض دهانه: ۹ متر نوع محصول: تولید گل آنتوریوم پوشش…
فهرست