گلخانه شیشه ای

  1. خانه
  2. نمونه کارها

کرج 1000 متر تحقیقاتی

ساخت گلخانه تحقیقاتی محل پروژه: البرز – کرج نوع سازه: شیشه ای مساحت زیرکشت: 1000 مترمربع ارتفاع نهایی: 6.5 متر تا راس عرض دهانه: 8 متر نوع محصول: تحقیقاتی پوشش:…
فهرست