کرج 1000 متر تحقیقاتی

ساخت گلخانه تحقیقاتی

 • محل پروژه: البرز – کرج
 • نوع سازه: شیشه ای
 • مساحت زیرکشت: 1000 مترمربع
 • ارتفاع نهایی: 6.5 متر تا راس
 • عرض دهانه: 8 متر
 • نوع محصول: تحقیقاتی
 • پوشش: شیشه
 • گرمایش: بویلر و هیتر
 • سرمایش: فن و پد
 • تهویه: فن سیرکوله
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: پردیس کشاورزی – دانشگاه تهران
کرمان ارزوئیه 50000 متر
فهرست