شیراز 8500 متر

ساخت گلخانه گل روز

 • محل پروژه: شیراز
 • نوع سازه: قوسی
 • مساحت زیرکشت: 8500 مترمربع
 • ارتفاع نهایی: 6 متر تا راس
 • عرض دهانه: 8 متر
 • نوع محصول: تولید گل روز
 • پوشش: پلاستیک یو وی ۱۰ درصد
 • گرمایش: بویلر
 • سرمایش: فن و پد
 • تهویه: فن سیرکوله
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: آقای صمیعی
کرمان ارزوئیه 50000 متر
تهران ورامین 10000 متر
فهرست