تهران رباط کریم 7200 متر

گلخانه گل رز

 • محل پروژه: رباط کریم
 • نوع سازه: گاتیک
 • سطح زیر کشت: ۷۲۰۰ متر مربع
 • ارتفاع نهایی: ۶.۵۰ متر
 • پوشش سقف: پلاستیک یو وی ۸ درصد
 • پوشش دیواره: پلی کربنات ۸ میل دو جداره
 • نوع محصول:  گل رز
 • گرمایش: بویلر
 • سرمایش: فن و پد – فوگر
 • تهویه: فن سیرکوله – سیستم سایه انداز
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: آقای مولوی
بیستون کرمانشاه 5200 متر
فهرست