تهران پاکدشت 5000 متر

گلخانه کشت صیفی جات

 • محل پروژه: شهرستان پاکدشت شهرک گلخانه ای گلفام
 • نوع سازه: قوسی
 • مساحت: ۵۰۰۰ مترمربع
 • ارتفاع نهایی: ۶.۰۰ متر
 • عرض دهانه: ۸ متر
 • نوع محصول: تولید گیاهان زینتی
 • پوشش: پلاستیک یو وی ۸ درصد
 • گرمایش: هیتر
 • سرمایش: فن و پد
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: آقای باجلان
تهران پاکدشت 3000 متر
تهران شهرری 6200 متر
فهرست