تهران پاکدشت 4000 متر

گلخانه تولید گل آنتوریوم

 • محل پروژه: شهرستان پاکدشت
 • نوع سازه: قوسی
 • سطح زیرکشت: ۴۰۰۰ متر مربع
 • ارتفاع نهایی: ۶.۵۰ متر
 • عرض دهانه: ۹ متر
 • نوع محصول: تولید گل آنتوریوم
 • پوشش دیواره: پلی کربنات ۸ میل دو جداره
 • گرمایش: بویلر
 • سرمایش: فن و پد – فوگر
 • تهویه: فن سیرکوله – سیستم سایه انداز
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: آقای منجزی
تهران شهرری 6200 متر
بیستون کرمانشاه 5200 متر
فهرست