تهران پاکدشت 3000 متر

ساخت گلخانه صیفی جات

 • محل پروژه: پاکدشت
 • نوع سازه: قوسی
 • مساحت زیرکشت: ۳۰۰۰ مترمربع
 • ارتفاع نهایی: ۶.۰۰ متر
 • عرض دهانه: ۸ متر
 • نوع محصول: تولید گیاهان زینتی
 • پوشش: پلاستیک یو وی ۸ درصد
 • گرمایش: هیتر
 • سرمایش: فن و پد
 • تهویه: فن سیرکوله
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: آقای پازوکی
تهران پاکدشت 11000 متر
تهران پاکدشت 5000 متر
فهرست