تهران پاکدشت 11000 متر

ساخت گلخانه صیفی جات

 • محل پروژه: پاکدشت
 • نوع سازه: گاتیک
 • مساحت زیرکشت: ۱۱۰۰۰ مترمربع
 • ارتفاع نهایی: ۷.۰۰ متر تا راس
 • عرض دهانه: ۹.۶ متر
 • نوع محصول: تولید صیفی جات
 • پوشش: پلاستیک یو وی ۱۰ درصد
 • گرمایش: هیتر
 • سرمایش: فن و پد
 • تهویه: فن سیرکوله
 • بستر کشت: خاکی
 • کارفرما: شرکت تکنو شیر
تهران ورامین 10000 متر
تهران پاکدشت 3000 متر
فهرست