تهران ورامین 10000 متر

ساخت گلخانه آلسترومریا

 • محل پروژه: ورامین
 • نوع سازه: قوسی
 • مساحت زیرکشت: ۱۰۰۰۰ مترمربع
 • ارتفاع نهایی: ۷.۰۰ متر تا راس
 • عرض دهانه: 8 متر
 • نوع محصول: تولید گل آلسترومریا
 • پوشش: پلاستیک یو وی ۱۰ درصد
 • گرمایش: بویلر
 • سرمایش: فن و پد
 • تهویه: فن سیرکوله
 • بستر کشت: هیدروپونیک
 • کارفرما: آقای نوروز زاده
شیراز 8500 متر
تهران پاکدشت 11000 متر
فهرست