سیستم موتورخانه مرکزی آب گرم یا بخار (بویلر)
این سیستم با استفاده از سوخت هایی مثل گاز طبیعی، گازوئیل و انرژی های نو (مانند زیست توده، انرژی زمین گرمایی و …) تولید گرما می کند و به وسیله الکتروموتورهای مخصوص، آب گرم به داخل گلخانه فرستاده می شود.
آب گرم بوسیله لوله هایی از جنس گالوانیزه که در بین ردیف های کشت نصب شده اند در داخل گلخانه توزیع می شوند و سبب افزایش درجه حرارت مورد نیاز گیاهان و افزایش محصول می شوند.

مزایای استفاده از سیستم آبگرم عباتند از:
عدم وارد شدن تنش به گیاه، داشتن دمای یکسان در گلخانه، هدایت بار برف سقف به داخل ناودان ها توسط لوله های آبگرم کنار آن (snow pipe)، جلوگیری از ورود گاز منواکسید کربن حاصل از فرایند احتراق، استفاده از لوله های کف برای جمع آوری محصول، جلوگیری از اختلالات فیزیولوژی مختلف، بیماری و توقف رشد رویشی.

یونیت هیتر
یکی دیگر از راه های توزیع گرمای حاصل از آب گرم موتورخانه، یونیت هیترها می باشند که به نام سیستم حرارتی موضعی نیز از آنها یاد می شود.
به واسطه ی کویل و فن محوری موجود در یونیت هیترها و نصب آنها در بالای گیاهان (قسمت آویز محصول) هوای گرم در محیط گلخانه توزیع می گردد.
مزیت استفاده از یونیت هایتر ها نسبت به گرمایش از کف قیمت پایین تر آنها می باشد.

فهرست