سیستم فن و پد یا سیستم تبخیری

سیستم فن و پد دمای مورد نیاز برای رشد رویشی و زایشی گیاهان را فراهم و تولید محصولات گلخانه ای را در ماه های گرم سال امکان پذیر می نماید.
زمانی که هوای تازه از بیرون به پشت پد های سلولزی میرسد رطوبت حاصل از تبخیر آبی که از سطح پد صورت پذیرفته سبب تامین رطوبت و دمای مورد نیاز گیاه می گردد.
هوای مرطوب و خنک باعث طراوت و شادابی گیاهان گلخانه ای شده و همچنین باعث افزایش تولید می گردد.
مهمترین مزایای استفاده از سیستم سرمایشی فن و پد کنترل دما (کاهش دمای داخل گلخانه تا بیش از 20 درجه نسبت به هوای خارج) و بالا رفتن راندمان تولید می باشد.

فهرست