در سیستم سایه انداز و ذخیره انرژی جهت پیاده سازی و نصب از قرقره ها و درام های با مواد پلی اتیلنی و افزودنی پایدار سازی در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید (UV stabilizer) جهت حرکت وایرها (سیم بکسل ها) استفاده می شود.

فهرست