پروفیل گالوانیزه گلخانه یکی از موارد پرکاربرد و مهم در مستحکم نمودن چارچوب و سقف سازه فلزی و نصب پوشش گلخانه ای را به عهده دارند.
این پروفیل ها از بوسله دستگاه های رول فرم و از جنس ورق های گالوانیزه در 3 نوع پروفیل های؛امگا (جهت نصب ورق های پلی کربنات)، اچ (H) ترکیبی (نصب پلاستیک و توری ضد حشره)، لاکینگ کانال (جهت قرارگیری فنرهای نصب پوشش).

فهرست