در گلخانه های تجاری و مکانیزه جهت کاهش مداخلات انسانی در بازو بسته کردن پنجره های سقفی، پنجره های کناری یا رول آپ، سیستم سایه انداز و ذخیره انرژی از موتور گیربکس های الکترونیکی استفاده می شود.
این موتورگیربکس های الکترونیکی شامل؛ الکتروموتور، گیربکس، میکروسوئیچ و شافت خروجی و بسته به طول مورد نیاز دارای توان مختلفی از 180 الی 155 وات می باشند.

فهرست