ستون و سرستون ها جزء اصلی ترین فرایندهای اجرایی واحد های گلخانه ای می باشند که فرایندهای آتی نصب سایر اجزاء و لوازم در گرو نصب آنها هستند. این مهم استحکام سازه را به طور مستقیم در بر می گیرد. ستون های گلخان ها در ابعاد و ضخامت های مختلف از جمله ستون های اصلی گلخانه با ابعاد 80 در80 میلیمتر و ضخامت های؛2، 2.5 و 3 میلیمتر و ازتفاع 4 و 5 متر، بسته به تیپ گلخانه با پوشش گالوانیزه گرم (hot-dip) می باشند.

همینطور به جرات می توان گفت سرستون تخصصی ترین جزء سازه ای یک و احد گلخانه ای می باشد که دقت بالای طراحی آن متمایز کننده آن و ایجاد کننده مزیت رقابتی طراحان گلخانه ها می باشد. به صورت کلی سرستون ها؛ کمان، ناودان و وتر کمان ها را به یکدیگر متصل می کنند.

فهرست