بادبندها در سازه مینیاتوری گلخانه نقش لرزه گیر جهت افزایش استحکام را برابر عوامل غیر زنده را داشته و به صورت ایکس (X) و وی (V) در ابتدا و انتهای گلخانه ها و سقف گلخانه نصب می گردند.
لوله های مورد استفاده در این قسمت ها اغلب لوله های گالوانیزه با قطر 42 میلیمتر می باشند.

فهرست