مخازن نگهداری آب که به صورت فلزی (ورق های سینوسی گالوانیزه) و پلی اتیلنی در ابعاد مختلف (بسته به مساحت و نیاز واحد گلخانه ای) عرضه می گردند، برای نگهداری آب، اسید و کود در گلخانه ها استفاده می گردند.

فهرست