کوره های هوای گرم (هیتر)

این گونه دمنده ها از یک محفظه دو جداره تشکیل شده که جداره میانی آنها به وسیله مشعل گازی یا گازوئیل سوز به شدت گرم می شود. توزیع گرما در این روش به وسیله کانال هایی از جنس پلاستیک در طول گلخانه می باشد، که می توان نزدیک دیواره ها و یا روی زمین بین ردیف های کشت نصب نمود.
این کانال های نایلونی به قطر 30 تا 40 سانتی متر از مسیر سوراخ هایی به قطر 4 تا 6 سانتی متر که فاصله آنها از یکدیگر 50 سانتی متر است عبور کرده و هوای گرم را به صورت یکنواخت در گلخانه توزیع می کند.

 

جت هیترها

جت هیترها بدون داشتن دودکش و با سوخت گاز یا گازوئیل و برق ایجاد گرما می کنند و توسط فن های محوری خود هوای گرم تولید شده را در بین ردیف های کشت توزیع می کنند.
از جمله مزیت های استفاده از جت هیتر ها قیمت پایین تر آنها نسبت به سایر سیستم های گرمایشی می باشد اما دارای آلایندگی بالایی نسبت به سایر روش های گرمایشی هستند که نوع گازی آنها دارای آلایندگی کمتری را در برابر سوخت گازوئیلی می باشد.
نوع برقی آنها بدون داشتن آلایندگی توسط المنت های خود ایجاد گرما نموده اما از نظر مصرف برق مقرون به صرفه نیستند و در مصارف گلخانه ای منسوخ شده اند.

فهرست