راک و پینیون که در پنجره های سقفی در گلخانه برای خروج گرما، رطوبت و ورود دی اکسید کربن به گلخانه ها دارای نقش بسیار مهمی در تهویه دارند. این پنجره ها در طول دهانه ها تعبیه می شوند که بسته به مواردی همچون؛ اقلیم منطقه مورد نظر جهت اجرا به دو صورت تک و دوبل (بال کبوتری) می باشند. اجزای پنجره های سقفی از ورق های گالوانیزه ساخته می شوند که شامل؛ ریل و چرخ دنده (رک و پینیون)، موتور گیربکس سه فاز و یک لوله انتقال دهنده قدرت (شفت) می باشند که به صورت هوشمند توسط دستور صادر شده توسط دستگاه اتوماسیون (کنترل اقلیم) در زمان مورد نیاز باز و بسته می شوند.

فهرست